Політика конфіденційності

 

Ця політика конфіденційності пояснює, яким чином збирається інформація про вас, як вона використовується і розкривається ТОВ «СТЕМАКС» (далі також Сервіс) при відвідуванні вами сукупності веб-сторінок, доступ до яких здійснюється з використанням доменного імені (адреси): http: //www.stemax.ua (далі — Сайт) і уклали з нашим Сервісом угоду користувача, текст якого розміщений в мережі Інтернет за постійною адресою http://www.stemax.ua (далі — «Угода»).

Цим ви також даєте згоду на обробку своїх персональних даних і підтверджуєте, що є повідомлені про порядок і цілі, а також інші умови їх обробки відповідно до закону.

Відвідуючи Сайт ви приймаєте нашу політику конфіденційності, ви дозволяєте Сервісу збирати, використовувати та розкривати інформацію про вас відповідно до цілей, зазначених нижче. Цим ви підтверджуєте, що маєте достатньо правоздатності та дієздатності за законами Вашої країни для давання згоди з цією політикою конфіденційності та згоди на обробку Ваших персональних даних на умовах, які тут викладені. У разі, якщо ви не маєте достатнього обсягу дієздатності, цим ви підтверджуєте, що згода з цими правилами надані вашими батьками або опікунами, що мають повний обсяг цивільної дієздатності й уповноважені за законами країни Вашої юрисдикції давати таку згоду.

Ми можемо змінювати цю Політику конфіденційності час від часу. Якщо ми внесемо зміни, то ми повідомимо вам, оновивши дату в верхній частині цієї політики. Ми рекомендуємо вам ознайомитися з політикою конфіденційності, коли ви отримуєте доступ до Сайту.

1. Інформація, що отримується Сервісом

1.1. Сервіс збирає, одержує доступ і використовує в певних Політикою цілях персональні дані Користувача, технічну та іншу інформацію, пов'язану з Користувачем.

1.2. Сервіс використовує файли cookies, які є технічною інформацією і не є персональними даними Користувача. Файли cookies - це текстові файли, доступні Сервісу для обробки інформації про активність Користувача, включаючи інформацію про те, які сторінки сайту відвідував Користувач і про час, який Користувач провів на сторінці. Користувач може відключити можливість використання файлів cookies в настройках браузера.

1.3. Також під технічною інформацією розуміється інформація, яка автоматично передається Сервісу в процесі використання Сайту за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення.

1.4. Під персональними даними Користувача розуміється інформація, яку Користувач надає Сервісу при заповненні будь-якої реєстраційної форми на Сайті й подальшій взаємодії з Сервісом.

1.5. Сервіс обробляє персональні дані, технічну інформацію й іншу інформацію Користувача протягом всього терміну дії укладених з Користувачем угод, а в разі відсутності таких угод — протягом 10 (десяти) років з моменту надання зазначеної інформації.

1.6. Сайт не є загальнодоступними джерелами персональних даних. При цьому в разі вчинення Користувачем певних дій його персональні дані можуть стати доступні невизначеному колу осіб, про що Користувач справжнім дає свою згоду. Це, зокрема, стосується користувачів, що використовують своє справжнє ім'я при заповненні форм на Сайті.

2. Збір інформації

2.1. Інформація збирається автоматично через Сайт.

Коли ви отримуєте доступ до Сайту, ми автоматично збираємо інформацію про Вас, в тому числі це:

  • Лог файли: Ми реєструємо інформацію про користування сайтом, в тому числі тип використовуваного пристрою, час доступу, і ваш IP-адресу.
  • Інформація про пристрій: Ми збираємо інформацію про пристрій, що ви використовуєте для доступу до Сайту (далі в цій політиці конфіденційності — пристрої), включаючи інформацію про програмне забезпечення пристрою та апаратні засоби та т.д.
  • Інформація про використання: Ми збираємо інформацію про користування сайтом, в тому числі та ваші дії на Сайті, якщо такі є.
  • Інформація про інтереси: ми збираємо інформацію про матеріал, який вас цікавить, пов'язаний з використанням вами Сайту.
  • Ваші геолокації: Ми збираємо інформацію про вашу геолокації.
  • Інформація, яку ми збираємо з інших джерел
  • Ми можемо отримувати інформацію з інших джерел і об'єднувати інформацію, яку ми збираємо через Сайт
  • Сервіс використовує файли cookies, які є технічною інформацією і не є персональними даними Користувача. Користувач може відключити можливість використання файлів cookies в настройках браузера.

2.2. Сервіс збирає Персональні дані користувача. Під персональними даними Користувача розуміється інформація, яку Користувач надає Сервісу при заповненні будь-якої реєстраційної форми на Сайті й подальшій взаємодії з Сервісом.

3. Цілі використання інформації, що надається Користувачем

Ми можемо використовувати інформацію про вас для різних цілей, в тому числі:

3.1.1. для забезпечення і надання Сервісом продуктів і / або послуг, якими цікавиться Користувач

3.1.2. Надсилати вам цільової, в тому числі рекламний, контент (матеріал) відповідного змісту (включаючи оголошення), що надаються третіми особами або Сервісом. При цьому ми не несемо жодної відповідальності за зміст сторонніх послуг або товарів;

3.1.3. надавати новини та інформацію про Сайті та / або про роботу Сервісу, які на нашу думку, будуть представляти інтерес для Вас

3.1.4. персоналізувати й покращити надання послуг та забезпечити індивідуальний підхід;

3.1.5. Реалізовувати будь-які інші цілі, для яких була зібрана інформація.

3.2. Погоджуючись з нашою політикою конфіденційності чи іншим чином надавши нам інформацію, ви даєте згоду на обробку та передачу інформації.

3.3. Користувач дає свою згоду Сервісу на обробку персональних даних Користувача, що надаються при заповненні будь-якої реєстраційної форми на Сайті й в ході подальшої взаємодії з Сервісом, в тому числі на передачу таких персональних даних третім особам на виконання угод між Сервісом і Користувачем, навіть коли така передача здійснюється на територію інших держав (транскордонна передача).

3.4. Обробка персональних даних Користувача проводиться Сервісом з використанням баз даних на території України.

4. Обмін інформацією

Ми можемо надавати інформацію про Вас таким чином чи іншим чином, як це описано в цій політиці конфіденційності:

4.1. Постачальниками, консультантами та іншими постачальниками послуг, яким необхідний доступ до такої інформації для виконання робіт від нашого імені;

4.2. У відповідь на запит про надання інформації, якщо ми вважаємо, що розкриття інформації відповідає з будь-якими застосовуваними законодавством, правилами або процесами;

4.3. Якщо ми вважаємо, що ваші дії не узгоджуються з духом або текстом наших угод або політик для користувачів, а також для захисту прав, власності та безпеки Сервісу або інших осіб;

4.4. Третім особам, які бажають забезпечити рекламу відповідного змісту для вас і мають правові відносини з нами (ми надаємо тільки знеособлену інформацію в даному випадку).

5. Обмін через соціальні мережі

5.1. Сайт може запропонувати обмін через соціальні мережі та інші інтегровані інструменти (такі як наприклад Facebook «Like» кнопки), які дозволяють ділитися інформацією з сайту. Для отримання додаткової інформації про цілі та масштабах збору та обробки даних у зв'язку з особливостями обміну через соціальні мережі, будь ласка, відвідайте політику конфіденційності суб'єктів, які надають ці можливості.

6. Заходи, що вживаються для захисту надається Користувачем інформації, і гарантії Сервісу

6.1. Сервіс приймає необхідні та достатні правові, організаційні та технічні заходи для захисту інформації, що надається Користувачами, від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб, шляхом обмеження доступу до такої інформації інших користувачів Сайту і Додатки Сервісу, співробітників і партнерів Сервісу, третіх осіб (за винятком надання Сервісом інформації, необхідної для виконання Сервісом обов’язків перед Користувачем і вимог українського законодавства), а також накладення на таких осіб санкцій за порушення режиму конфіденційності щодо таких даних.

7. Права Користувача

7.1. Користувач може в будь-який час відкликати згоду на обробку персональних даних, направивши Сервісу відповідне письмове повідомлення на поштову адресу Сервісу, вказаний на Сайті. При цьому Користувач розуміє, що Сервіс має право продовжити використання такої інформації у випадках, допустимих чинним законодавством.

7.2. Згода на отримання рекламних матеріалів може бути відкликано Користувачем в будь-який час шляхом направлення на пошту Сервісу відповідного письмового повідомлення.

8. Нові редакції

8.1. Сервіс залишає за собою право вносити зміни в Політику. На Користувача лежить обов'язок при кожному зверненні до сайту Сервісу знайомитися з текстом Політики.

8.2. Користувач не повинен користуватися Сайтом або Додатком Сервісу, якщо користувач не згоден з умовами Політики.

9. Зв'язок

9.1. Ви можете звернутися з питаннями по цій Політики конфіденційності в будь-який час електронною поштою office@stemax.ua

10. Зберігання інформації

Сервіс буде зберігати та використовувати інформацію на стільки, на скільки необхідно для того, щоб надавати якісні послуги та до тих пір, поки таке використання буде визнано Сервісом доцільним.